Tập san Thông tin KHCN quý I năm 2019

1. Những vẫn đề cơ bản

Ngành khoa học và công nghệ 60 năm xây dựng và phát triển.

- Lịch sử ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (18-5) và Bác Hồ với Khoa học Công nghệ.

- Kết quả hội thảo kết hợp hội nghị giao ban khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2019.

- Thực trạng và giải pháp nhân rộng mô hình nuôi  xen canh tôm càng xanh – lúa trên vùng đất chuyển đổi.

- Giải pháp phát triển các nhãn hiệu Được bảo hộ trên địa bàn tỉnh cà mau

Ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ  tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp

- Hiểu biết và nói “không” với ma túy

- Tình hình tăng Acid Uric máu ở người có nguy cơ cao từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Cà Mau.

2. Diễn đàn bán đảo Cà Mau

- Khoa học phải từ sản xuất mà ra.

- Thực trạng và giải pháp việc làm cho học sinh, Sinh viên cà mau sau khi tốt nghiệp.

Cà Mau: Dân vận khéo, Tân Thành - Đơm hoa kết trái

- Cà Mau cần thiết phải phát triển nhanh và bền vững du lịch sinh thái rừng ngập mặn và ngập ngọt.

Những giải pháp cơ bản về khoa học và công nghệ để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh cà mau

3. Trao đổi và thảo luận

- Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận để phát triển sản phẩm cá bớp hòn chuối – cà mau.

- Hiệu quả từ mô hình hỗ trợ thiết bị ương tôm giống phục vụ nuôi tôm 02 giai đoạn.

Xây dựng doanh nghiệp xã hội để thực hiện mô hình liên kết chuỗi ngành hàng tôm

Liên kết hợp tác để hướng đến sản xuất được bền vững.

Trung tâm Phân tích Kiểm nghiệm tỉnh Cà Mau.

Xem chi tiết tại đây