Tập san Thông tin KHCN quý I năm 2020

       I. Những Vấn đề cơ bản

       - Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của nuôi tôm thẻ chân trắng (litopenaeus vannamei) theo công nghệ biofloc

       - Tầm quan trọng của sắt (Fe) trong nuôi trồng thủy sản.

       - Ảnh hưởng của “Mưa lớn” đến các thông số môi trường và sức khỏe tôm nuôi

       - Để thành công vụ tôm chính trong mùa khô Cần giữ ngập đủ sâu và tạo chổ trú nóng cho tôm nuôi

       - Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của du khách đối với điểm đến du lịch tỉnh Cà Mau.

       II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau

       - Một số sản phẩm có thể được tạo ra từ thân cây chuối phù hợp với điều kiện tỉnh Cà Mau

       - Tác động của phong cách lãnh đạo đến hiệu quả công việc của cán bộ, viên chức ở các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

       Con cháu vua hùng ở hai điểm đầu tổ quốc: Lũng Cú – Cà Mau.

       - Đồng bào dân tộc Cà Mau thực hiện các phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ cách mạng.

       Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất lúa tôm càng xanh kết hợp ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau và đề xuất giải pháp.

       III. Trao đổi – Thảo luận

       - Trồng và chế biến nấm linh chi đỏ (ganoderma lucidum).

       - Tổng quan ô nhiễm và đề xuất quy trình xử lý chất thải trong  nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh.

       - Một số kinh nghiệm trong canh tác lúa, rau  Màu và cây ăn trái đạt hiệu quả cao.

       - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ  Mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua thể loại thơ.

       - Nuôi tôm 2 quảng canh cải tiến giai đoạn –  Mô hình đã được nhân rộng hiệu quả.