Tập san Thông tin KHCN quý II năm 2019.

       I. Những vấn đền cơ bản

       - Phân tích hiệu quả kỹ thuật sản xuất tôm sú công nghiệp  Ở tỉnh Cà Mau.

       - Các nhân tố ảnh hưởng đến việc làm của học sinh, sinh viên tỉnh Cà Mau sau khi tốt nghiệp.

       - Hiệu quả can thiệp bằng truyền thông giáo dục sức khỏe và uống vitamin c ở người tăng acid uric máu từ 35 tuổi trở lên tại tỉnh Cà Mau.

       - Cần duy trì và ổn định diện tích sản xuất lúa 2 vụ đối với vùng sản xuất chuyên lúa.

       - Đổi mới công tác khuyến nông góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

       - Hiệu quả từ mô hình “câu lạc bộ luật gia tương lai” trong phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.

       II. Diễn đàn bán đảo Cà Mau

       - Giải pháp nâng cao chất lượng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Cà Mau.

       - Phân tích, kiểm nghiệm môi trường nước và bệnh trên tôm góp phần xây dựng  Nông thôn mới.

       - Kết quả thử ngiệm sản xuất giống nhân tạo ghẹ xanh  (portunus pelagicus) tại tỉnh Cà Mau.

       - Đẩy mạnh bảo hiểm trong chăn nuôi ở Cà Mau.

       - Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị chuối ở Cà Mau.

       III. Trao đổi và thảo luận

       - Lồng ghép giáo dục về tài nguyên môi trường biển đảo cho trẻ mẫu giáo.

       - Thách thức trong phát triển kinh doanh gỗ rừng tràm ở Cà Mau.

       - Ở một nơi công tác xã hội luôn được lan tỏa.

       - Sự cần thiết của việc tỉa cành, tạo tán cây ăn trái.

       - Trung tâm phân tích, kiểm nghiệm cà mau được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

       - Nông dân Cà Mau đồng hành nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, theo hướng ngành hàng chủ lực của địa phương.